• Notice: Undefined offset: 0 in /www/wwwroot/ifangusa.com/cache/template/c67b/88c0/53c209323a29792cfed4.html on line 19


    Notice: Undefined offset: 0 in /www/wwwroot/ifangusa.com/cache/template/c67b/88c0/53c209323a29792cfed4.html on line 20

  • Notice: Undefined offset: 1 in /www/wwwroot/ifangusa.com/cache/template/c67b/88c0/53c209323a29792cfed4.html on line 31


    Notice: Undefined offset: 1 in /www/wwwroot/ifangusa.com/cache/template/c67b/88c0/53c209323a29792cfed4.html on line 32

  • Notice: Undefined offset: 2 in /www/wwwroot/ifangusa.com/cache/template/c67b/88c0/53c209323a29792cfed4.html on line 44


    Notice: Undefined offset: 2 in /www/wwwroot/ifangusa.com/cache/template/c67b/88c0/53c209323a29792cfed4.html on line 45

我们的服务

Our Service

企业发展,服务为本;优质服务,诚信为本

qǐ yè fā zhǎn ,fú wù wéi běn ;yōu zhì fú wù ,chéng xìn wéi běn

爱岗敬业求实创新用心服务勇争一流

ài gǎng jìng yè qiú shí chuàng xīn yòng xīn fú wù yǒng zhēng yī liú

服务质量在我手中,顾客满意在我心中

fú wù zhì liàng zài wǒ shǒu zhōng ,gù kè mǎn yì zài wǒ xīn zhōng

想用户所想急用户所急立足金融服务市场

xiǎng yòng hù suǒ xiǎng jí yòng hù suǒ jí lì zú jīn róng fú wù shì chǎng

同岳租赁,服务为您

tóng yuè zū lìn ,fú wù wéi nín

公司简介

爱房美国iFangUSAcom美国房地产美国买房美国学区房美国豪宅美国房源网

About Us

爱房美国iFangUSAcom美国房地产美国买房美国学区房美国豪宅美国房源网成立于2015年09月21日 ,注册地位于山东省潍坊市奎文区潍州路519号金宝汽车城新B栋2号,法定代表人为戴璇。经营范围包括销售:汽车 、汽车配件;二手车交易 ;汽车美容;汽车维修;市场营销策划 ;商务信息咨询 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)潍坊福链汽车销售有限公司具有5处分支机构。

团队成员

Our Team